عناوين جديد در كتاب فروشي انجمن شاعران ايران

            شانزده عنوان كتاب جديد از مجموعه صدسال شعر معاصر فارسي اين روزها در كتاب فروشي انجمن شاعران ايران عرضه شده است.

در هر كدام از اين مجموعه هاي ارزشمند و خواندني، صفحاتي به نقد و تحليل اشعار و شرح احوال شاعر اختصاص يافته است و در ادامه منتخباتي از شاعر آمده است كه به جرأت ميتوان گفت از بهترين شعرها و غزل هاي هر شاعر به گزين و گلچين شده است.

نگاه ژرف و بررسي موشكافانه اي كه مولفان ساعد باقري و سهيل محمودي نسبت به موضوع داشته اند و از ابعاد و زواياي مختلف درباره شعر هر شاعر سخن گفته اند اين كتاب ها را به مجموعه هايي قابل تأمل و در نوع خود بي نظير تبديل كرده است قيمت مناسب اين كتاب ها در كنار محتواي جامع و فاخر از امتيازات ديگر اين مجموعه هاست. شانزده عنوان از سي كتاب هاي صدسال شعر معاصر فارسي كه از طرف انتشارات اميركبير روانه بازار شده است عبارتند از:

1)      مانند دماوند (گزيده اشعار ملك الشعراي بهار)

2)      آرزوي گمشده (گزيده اشعار عماد خراساني)

3)      ايرج شيرين سخن (گزيده اشعار ايرج ميرزا)

4)      تلخي ايام (گزيده اشعار پروين اعتصامي)

5)      تلاطم دريا (گزيده اشعار هادي رنجي)

6)      يادگار گل سرخ (گزيده اشعار اميري فيروزكوهي)

7)      صفاي چشمه مهتاب (گزيده اشعار رهي معيري)

8)      از درد سخن گفتن (گزيده اشعار مهرداد اوستا)

9)      در باغ هاي ناممكن (گزيده اشعار سلمان هراتي)

10)  راز ستاره (گزيده اشعار جلال الدين همايي)

11)  در هواي آزادي (گزيده اشعار فرخي يزدي)

12)  شهريار سرزمين عشق (گزيده اشعار محمدحسين شهريار)

13)  نيلوفر اندوه (گزيده اشعار فخرالدين مزارعي)

14)  حبيب خراسان (گزيده اشعار حاج ميرزا حبيب خراساني)

15)  چشم به راه بهار (گزيده اشعار گلشن كردستاني)

16)  پروانه در مشت (گزيده اشعار علي اشتري (فرهاد))

  • "خانه ي من در انتهاي جهان است" كتاب جديدي از نشر مينا است كه مجموعه اي از شعرها و نوشته هاي چاپ نشده احمد شاملو را دربردارد. اين كتاب با چاپ و كاغذي زيبا و چشم نواز و به قيمت پنج هزار تومان روانه بازار شده است.

 

  • دو كتاب شعر جديد از رسول يونان با نام هاي كنسرت در جهنم و صبح بخير محبوب من از ديگر تازه هاي نشر مينا است كه در كتاب فروشي انجمن شاعران ايران توزيع مي شود