« يادمان همزاد عاشقان جهان »  در فروردين ماه نود از سوي نشر مرواريد روانه بازار كتاب شد. اين يادنامه به كوشش زيبا اشراقي، دكتر حميد رضا توكلي و مهديه نظري گردآوري و تنظيم شده است. اين كتاب در بيش از هفت صد صفحه از قلم پژوهش گران، شاعران و شخصيت هاي مختلف ادبي، علمي و فرهنگي مطالب  ارزش مندي را در باره ي شعر و شخصيت قيصر امين پور  فراهم آورده است .

عمده مطالب كتاب در سه بخش اصلي : مقالات تحقيقي، نوشته هاي عاطفي و يادكردهاو  نوشته هايي به قلم شاعر، تنظيم شده است . در صفحات آغازين  اين يادمان و بعد از فهرست مطالب، َمتن كامل مصاحبه ي مركز اسناد و كتاب خانه ي ملي  آمده است كه در آخرين روزهاي حيات شاعر صورت گرفته است و در آن مطالب و اطلاعات ارزشمندي در باره برهه هاي  مختلف زندگي شاعر  از زبان خود او مي شنويم. مطالبي در باره قيام دانش جويان و تعطيلي دانشگاه ها، تسخير لانه جاسوسي، شكل گيري حوزه  انديشه و هنر اسلامي، راه اندازي مجله سروش نوجوان  و... . 

هم چنين گروه تاليف يادنامه، گفت و گوي منحصر به فردي  با  هيئت تحريريه مجله سروش نوجوان_ كه از مجله ها ي حرفه اي و پرمخاطب  و جريان ساز  دهه ي هفتاد ايران بود _ ترتيب دادند و در آن  از  نقش پررنگ و تاثير گذار  قيصر امين پور در گروه سردبيري اين مجله  سخن گفتند. شركت كنندگان در اين گفت و گو  عبارتند از نقي سليماني، آتوسا صالحي، فريدون عموزاده خليلي، مهرداد غفارزاده، مژگان كلهر، و بيوك ملكي. گزارش اين گفت و گوي خواندني را در صفحات ...-....يادنامه مي توانيد بخوانيد.

   طراحي روي جلد و گرافيك و تلفيق چشم نوازِ شعر و ترانه و تصوير در صفحات پاياني كتاب  از ايليا تهمتني است.

   مقالات و گفت و گو هايي از دكتر تقي پورنامداريان، دكتر مرتضي كاخي، دكتر ضياء موحد، دكتر مظاهر مصفا، دكتر مصطفي گرجي، دكتر مسعود جعفري، خانم سيمين بهبهاني، خانم گل رخسار و بسياري ديگر از منتقدان،شاعران و استادان در اين كتاب آمده است و مجموعه ي حاضر را به مرجعي وزين ، قابل  اعتماد و جامع براي پژوهش گران و دانش جويان ادبيات معاصر فارسي بدل ساخته است. 

 

كتاب« يادمان همزاد عاشقان جهان» را مي توانيد از كتاب فروشي انجمن شاعران ايران و ديگر كتاب فروشي هاي معتبر سراسر كشور تهيه كنيد. 

  منبع خبر سايت: www.gheisaraminpour.ir