پديدآورنده: قيصر امين پور
ناشر: مرواريد
تعداد صفحات:136 صفحه
سال انتشار: 1386
قيمت: 1600 تومان
قطع: رقعي

شايد با ديدن عنوان و طرح جلد كتاب كمي جا بخوريم و مردد شويم كه آيا واقعا قيصر امين‌پور «شعر و كودكي» را نوشته است يا خير!؟ اما فقط كافي است تا نخستين صفحه‌ي كتاب را –كه اتفاقا بسيار فلسفي است- مطالعه كنيم تا تمام ذهنيت‌هايمان تغيير كند و متوجه شويم كه انگار اصلا اين كتاب براي كودكان نيست و بيشتر براي بزرگ‌ترهاي فرهيخته و هنرمند منتشر شده است.
«شعر و كودكي» يك كتاب ميان رشته‌اي است؛ ميان رشته‌اي بدين منظور كه دو حوزه‌ي علمي را شامل مي‌شود، هم علم روانشاسي است و هم علم ادبيات. قيصر امين‌پور بنابر آنچه در ابتداي كتاب نوشته است در سال 1369، فكر بررسي رابطه‌ي شعر و دنياي كودكي به ذهنش خطور مي‌كند و قدم به قدم اين ايده را گسترش مي‌دهد و به نگارش درمي‌آورد و پس از مطالعه‌ي آن توسط استاد شفيعي كدكني، تابستان سال 1374 در نخستين پژوهشنامه ادبيات كودك منتشر مي‌كند و سال‌ها بعد -1385- انتشارات مرواريد آن را به صورت كتابي مستقل روانه‌ي بازار مي‌كند.
«شعر و كودكي» از دو فصل و يك پيشگفتار تشكيل شده است. پيشگفتار اين كتاب انسان را به تامل در اتفاقاتي كه تا كنون حتي به آن فكر نكرده وادار مي‌كند و مخاطب را به دنيايي مي‌برد كه سال‌ها از آن فاصله گرفته است و در اين بين سوال بزرگ "مسئله اين است كه آيا شعر نوعي بازگشت به كودكي است؟" را مطرح مي‌كند و روشن پاسخ مي‌گويد تا ادامه‌ي كتاب براي خواننده سهل‌تر شود.
در اين كتاب ارتباط بين خاطرات كودكي و تخيلات شاعرانه به شيوه‌اي كاملاً علمي مطرح مي‌شود و امين‌پور به سراغ ژان پياژه روان شناس نام‌دار سوئيسي مي‌رود و با استفاده از نظريات او در مراحل تكوين و تكامل نظام گسترده و پيچيده‌ي شناخت كودك، مباحثي مرتبط با شعر مطرح مي‌كند و به قياس آن دو مي‌پردازد. او در فصل نخست مراحل سه گانه‌ي رشد فكري كودك را توضيح مي‌دهد و بعد به ارتباط آن با شعر مي‌پردازد. مرحله‌ي نخست دوره‌ي حسي – حركتي است، مرحله‌ي دوم دوره‌ي عمليات عيني كه خود دو بخش را شامل مي‌شود: مرحله پيش عملياتي و مرحله عمليات عيني. مرحله‌ي ديگر دوره‌ي عمليات صوري است و به سه دسته‌ي خودميان بيني، بازي و كشف فضا، زمان و عدد تقسيم بندي مي‌شود. قيصر امين‌پور بيشتر تمركزش در اين كتاب روي مرحله‌ي عمليات صوري است و در آن به بحث خودميان بيني مي‌رسيم كه شگردهاي شاعرانه در آن، به گونه‌اي با تفكر، زبان و نگاه كودك بيشترين هم‌خواني را دارد.
فصل دوم كتاب اختصاص دارد به ويژ‌گي‌هاي بازگشت به كودكي و در آن قيصر امين‌پور به پرسش‌هاي كه در ابتدا مطرح كرده است پاسخ مي‌گويد:
اين بازگشت چه نوع بازگشتي است؟
آيا بازگشت آگاهانه است يا ناخودآگاه؟
آيا بازگشت به كودكي تنها در شعر صورت صورت مي‌گيرد يا در همه هنرها؟
آيا بازگشت به كودكي انسان است يا كودكي نوع بشر؟
آيا همان بازگشتي است كه فرويد مي‌گويد؟
مطالعه‌ي «شعر و كودكي» براي شاعران بسيار تاثيرگذار و مفيد است و مي‌تواند دريچه‌هايي را بگشايد كه تا كنون از آن غافل بوده‌اند. مثال‌هايي كه قيصر از آن‌ها استفاده كرده بسيار هوشمندانه‌ و به جا مي‌باشد و تا حد زيادي كشف رابطه‌ي مثال و بحث بر عهده‌ي خواننده مي‌باشد كه اين خود از ويژگي‌هاي مثبت اين كتاب است. از نكات قابل توجه درباره اين كتاب طرح جلد قديم مجموعه مي‌باشد. طرح جلدي كه «آيه امين‌پور» آن‌ را در سن چهارسالگي كشيده است.

«شعر و كودكي» از  130 صفحه‌ي رقعي  تشكيل شده است و انتشارات مرواريد آن را با قيمت 6900تومان روانه بازار كرده است.
معرفي كتاب از: محمد غفاري