اولين جلسه حلقه مهر ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ در كنار مزار سيد حسن حسيني برگزار شد.

 به مناسبت آغاز فعاليتهاي جديد انجمن شاعران ايران در سال 1393، اولين جلسه حلقه مهر در سال جديد در كنار مزار شاعر بلندآوازه شعر معاصر، سيد حسن حسيني برگزار شد.

 در اين برنامه جمع كثيري از دوستان و علاقه مندان مرحوم حسيني، از جمله ساعد باقري، سهيل محمودي، فاطمه راكعي، فريدون عموزاده خليلي، مصطفي خرامان، بيوك ملكي ، طاهره ايبد، مهيار كاوه، سعيد شهرتاش، اسماعيل اميني، موسي بيدج، مهرداد حجتي،زيبا اشراقي(امين پور) ، فاطمه سالاروند، جواد زهتاب، علي اكبر حجازي، حسين نعمتي و محسن وطني حضور داشتند.

 

گزارش كامل اين برنامه به همراه آلبوم گزارش تصويري مراسم به زودي از طريق سايت انجمن شاعران ايران در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.